Doopsel

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

INFORMATIE OVER... SACRAMENTEN EN UITVAARTEN

DOOPSEL

 

Dopen is: opgenomen worden in de Kerk. Jezus is zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en Hij gaf de opdracht dat ook al zijn leerlingen gedoopt werden.

 

Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over het hoofd van de dopeling gegoten. Daarna wordt hij/zij gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

 

Dopen kan op elke leeftijd. Vaak laten ouders hun kinderen dopen als ze nog baby zijn. Maar je kunt ook vragen om gedoopt te worden als je ouder bent. Je wordt maar één keer in je leven gedoopt.

 

Praktische informatie:

Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) moeten worden gedaan bij het Parochiekantoor (voor Keent en Moesel) of via pastoor Rosenhart (Leuken). Voor telefoonnummers zie de pagina met contactgegevens of kijk op de pagina van uw Parochie.

Alle doopsels in de parochies Keent en Moesel vinden plaats in de Moeselkapel, op de zondagmiddag.

Alle doopsels voor Leuken vinden plaats in de St. Matthiaskerk.

 

Ter voorbereiding op de doopviering is er een verplichte gezamenlijke voorbereidingsavond met een aantal andere doopouders. Als kerkgemeenschap willen wij zo de grote waarde van het doopsel nog eens onderstrepen. Met de aanwezigen wordt dan ingegaan op de inhoud van het sacrament van het Doopsel, hoe de viering verloopt en op verschillende vragen die er kunnen zijn.

 

De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.