Nieuws

LAATSTE NIEUWS!

Vervolg KERKBIJDRAGEMETER

LEUKEN / GROENEWOUD

 

Zoals bekend vormt de kerkbijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.

Na onze actie van vorig jaar, waarbij we alle parochianen hebben opgeroepen om te laten zien wat de kerk van Leuken hun waard is, heeft dat geleid tot een toename van de inkomsten. Willen we het streefbedrag voor 2017 (€ 17.200,--) halen, dan zullen ook dit jaar alle parochianen hun (financiële) steentje moeten bijdragen.

 

De actuele stand van zaken kunt u regelmatig bekijken op het bord achter in de kerk, in het parochieblad en op de website.

 

Het kerkbestuur dankt u bij voorbaat voor uw financiële steun !

Vervolg NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

willen rozenkrans met u bidden

 

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. De link naar de aanmelding treft u aan het einde van dit artikel aan.

 

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

 

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

 • 1 Januari

Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede

 • 2 Februari

Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

 • 19 Maart

Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria

 • 9 April

Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)

 • 31 Mei

Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth

 • 9 Juni

Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria

 • 7 Juli

Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

 • 15 Augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

 • 8 September

Feest Maria Geboorte

 • 7 Oktober

Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

 • 1 November

Hoogfeest Allerheiligen

 • 8 December

Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.