Nieuws

LAATSTE NIEUWS!

Vervolg KERKBIJDRAGEMETER LEUKEN / GROENEWOUD

 

Zoals bekend vormt de kerkbijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.

Na onze actie van vorig jaar, waarbij we alle parochianen hebben opgeroepen om te laten zien wat de kerk van Leuken hun waard is, heeft dat geleid tot een toename van de inkomsten. Willen we het streefbedrag voor 2017 (€ 17.200,--) halen, dan zullen ook dit jaar alle parochianen hun (financiële) steentje moeten bijdragen.

 

De actuele stand van zaken kunt u regelmatig bekijken op het bord achter in de kerk, in het parochieblad en op de website.

 

Het kerkbestuur dankt u bij voorbaat voor uw financiële steun !