Herbestemming kerk Keent

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

STAND VAN ZAKEN HERBESTEMMING ST. JOSEPHKERK - KEENT

Weert, Januari 2019


Het is al weer enige tijd geleden, dat we jullie geïnformeerd hebben over de stand van zaken betreffende de verkoop van de St. Josephkerk .

Zoals toen werd meegedeeld, heeft de Quattro – groep de nodige tijd gekregen om aan de slag te gaan met het uitwerken van een haalbaarheidsplan voor invulling van een sociaal – maatschappelijk verantwoorde herbestemming van de kerk met woon/zorg appartementen.


Voortgang in 2018


In het afgelopen jaar hebben de nodige besprekingen plaatsgevonden tussen het kerkbestuur – de uitvoerders van het plan Quattro – en het bisdom.                       


In samenspraak met het bisdom is een taxateur aangesteld, die een taxatierapport heeft opgesteld.             


Ook is er enige stagnatie opgetreden, omdat er nog geen nieuwe bisschop benoemd was. Meteen na de benoeming van bisschop Harrie Smeets heeft er nog in december een gesprek met hem plaatsgevonden. Daarbij heeft de bisschop aangegeven dat hij akkoord gaat met de weg die is ingeslagen en dat hij instemt met de huidige gang van zaken in onze parochie.

Koopovereenkomst


Als kerkbestuur gaan wij nu verder met de Quattro – groep werken aan de opstelling van een koopovereenkomst, voortdurend in afstemming met het bisdom. Deze procedures gaan zeker nog geruime tijd duren, voordat het definitieve besluit tot goedkeuring van de koopovereenkomst wordt afgegeven.


Er is momenteel nog geen besluit genomen over de datum van de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Het is wel duidelijk, dat in onze kerk nog zeker tot na Kerstmis van dit jaar alle vieringen kunnen plaatsvinden.

         

Vooralsnog blijft de kerk van Keent dus gewoon open en we houden u tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er weer nieuws is, wordt u door ons geïnformeerd!Kerkbestuur Weert Zuid – Oost

KONTAKT OVER DIT ONDERWERP:


Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de woordvoerder over dit onderwerp, pastoor Tervoort.


E-Mail: pnt@xs4all.nl

Telefoon: 0495 53 20 92