Algemeen

LOCATIE ST. JOSEPHPAROCHIE KEENT

ALGEMENE & FINANCIËLE GEGEVENS


St. Josephkerk Keent:  

Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert  


Bankgevens:

NL56 RABO 0156 9065 38


RSIN/ANBI gegevens:

Nummer: 863 663 862

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/roe804


Email:

keent@parochiesweertzuidoost.nl

TARIEVEN & FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

De actuele tarievenlijst voor de parochies Keent en Moesel treft u HIER aan. 


De financiële verantwoording vindt u HIER

PRIVACY

 

In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.


De volledige privacyverklaring vindt u HIER


Het algemeen reglement ter bescherming van uw gegevens voor de gezamenlijke parochies van Weert Zuid-Oost vindt u HIER

HERBESTEMMING KEENTER KERK

 

Vooralsnog blijft de kerk van Keent gewoon open en we houden u tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er weer nieuws is, wordt u door ons geïnformeerd!


Iedere zondag om 10.00 uur H. Mis.


Oók blijft de kerk beschikbaar voor uitvaarten of andere vieringen.


Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het parochiekantoor, keent@parochiesweertzuidoost.nlKerkbestuur R.-K. Parochie Sint Jozef