Leuken Algemeen

PAROCHIE ST. MATTHIAS & DE GOEDE HERDER

ALGEMENE & FINANCIËLE GEGEVENS


St. Matthias & De Goede Herder

Leuken / Groenewoud: 

Voorstestraat 36, 6004 CD Weert


Bankgegegevens:

ING: NL79 INGB 0682 9624 06


RSIN/ANBI gegevens:

Parochie St. Matthias: 824 135 672 

Parochie De Goede Herder: 824 135 799


Publicatie sites:

Parochie St. Matthias 

Parochie De Goede Herder 


Email:

Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

PRIVACY

 

In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.


De volledige privacyverklaring van deze parochie vindt u HIER>>


Het algemeen reglement ter bescherming van uw gegevens voor de gezamenlijke parochies van Weert Zuid-Oost vindt u HIER>>

TARIEVEN & FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

De actuele tarievenlijst voor de parochies

St. Matthias & De Goede Herder vindt u HIER>>


De financiële verantwoording voor de parochies

St. Matthias & De Goede Herder vindt u HIER>>