Tarievenlijst

PAROCHIES ST. MATTHIAS & DE GOEDE HERDER - TARIEVENLIJST 2020

Misstipendia en kerkbijdrage


De richtlijnen van het Bisdom Roermond voor misstipendia en kerkbijdrage worden niet gevolgd. Goedkeuring kerkbestuur. Onderstaand treft u de tarieven aan voor 2020 (onder voorbehoud typefouten).  

TARIEVEN STIPENDIA

2020

Leesmis door de week

€ 12,50

H. Mis in weekend en op feestdagen

€ 27,50

Doopsel

€ 55,00

Deelname Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel

€ 55,00

Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend

€ 275,00

Huwelijksmis

€ 440,00

Avonddienst / wake zonder uitvaartdienst daarna

€ 275,00

Uitvaartdienst

€ 440,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, na voorafgaande dienst

€ 60,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, zonder voorafgaande dienst

€ 440,00

Gebruik kerk zonder H. Mis

In overleg

Zangkoor

€ 100,00

Bij voldoende deelname aan de kerkbijdrage zijn deze diensten, m.u.v. kosten zangkoor, gratis.


Minimum kerkbijdrage:

2020: € 110,00

TARIEVEN KERKHOF

2019

2020

Grafkosten, enkel graf

€ 345,00

€ 375,00

Grafkosten, dubbel graf

€ 345,00

€ 375,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, enkel

€ 155,00

€ 125,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, dubbel

€ 155,00

€ 125,00

Grafkosten, kind

€ 180,00

€ 195,00

Toeslag bij begraving op zaterdag, kind

€ 75,00

€ 85,00

Begraving van urn (exclusief afdekplaat met inscriptie)

€ 200,00

€ 200,00

Ophalen en terugplaatsen grafbedekking *

€ 100,00

€ 100,00

Bijplaatsen asurn in bestaand graf, door Jos Joosten


€ 200,00

Grafrechten, volwassenen en asurn

€ 775,00

€ 775,00

Grafrechten, kind (eenmalig)

€ 350,00

€ 350,00


Verlenging grafrechten

2019

2020

1e -  20 tot 30 jaar

€ 325,00

€ 350,00

2e -  30 tot 40 jaar

€ 325,00

€ 350,00

3e -  40 tot 50 jaar€ 300,00

€ 325,00

€ 350,00

4e -  > 50 jaar, alleen mogelijk in overleg met de kerkhofbeheerder

Minimum

€ 350,00

De prijzen van het grafdelven zijn gebaseerd op de kosten van de grafdelver, plus een geringe toeslag.

De kosten van grafkruis en grafbedekking worden gebaseerd op de (evt. nieuwe) prijzen die door de leverancier worden berekend (hierop vindt een toeslag plaats voor het toekomstig ruimen).


* Meestal door vrijwilligers of door grafdelver


Onderhoud kerkhof

Het algemeen onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan. Het maaien van het gras en het tweemaal per jaar knippen van de haag is uitbesteed aan Tuinverzorging Jos Joosten, Weert.

Groencontainers ledigen door Jos Joosten, op afroep € 75,93. Meestal door vrijwilligers.