Tarievenlijst

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

PAROCHIES ST. MATTHIAS & DE GOEDE HERDER - TARIEVENLIJST 2019

Misstipendia en kerkbijdrage


De richtlijnen van het Bisdom Roermond voor misstipendia en kerkbijdrage worden niet gevolgd. Goedkeuring kerkbestuur d.d.

19 november 2018. Onderstaand treft u de tarieven aan voor 2019 (onder voorbehoud typefouten). De volledige door het kerkbestuur goedgekeurde versie kunt u HIER downloaden.

Tarieven stipendia

2019

Leesmis door de week

€ 10,00

H. Mis in weekend en op feestdagen

€ 25,00

Doopsel

€ 50,00

Deelname Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel

€ 40,00

Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend

€ 250,00

Huwelijksmis

€ 400,00

Avonddienst / wake zonder uitvaartdienst daarna

€ 250,00

Uitvaartdienst

€ 400,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, na voorafgaande dienst

€ 50,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, zonder voorafgaande dienst

€ 250,00

Gebruik kerk zonder H. Mis

In overleg

Zangkoor

€ 100,00

Bij voldoende deelname aan de kerkbijdrage zijn deze diensten, m.u.v. kosten zangkoor, gratis.


Minimum kerkbijdrage:

2019: € 100,00

Tarieven kerkhof

2018

2019

Grafkosten, enkel graf

€ 340,00

€ 345,00

Grafkosten, dubbel graf

€ 340,00

€ 345,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, enkel

€ 155,00

€ 155,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, dubbel

€ 155,00

€ 155,00

Grafkosten, kind

€ 175,00

€ 180,00

Toeslag bij begraving op zaterdag, kind

€ 70,00

€ 75,00

Begraving van urn (exclusief afdekplaat met inscriptie)

€ 200,00

€ 200,00

Ophalen en terugplaatsen grafbedekking *

€ 100,00

€ 100,00
Grafrechten, volwassenen en asurn

€ 750,00

€ 775,00

Grafrechten, kind (eenmalig)

€ 350,00

€ 350,00
Verlenging grafrechten

2018

2019

1e -  20 tot 30 jaar

€ 300,00

€ 325,00

2e -  30 tot 40 jaar

€ 300,00

€ 325,00

3e -  40 tot 50 jaar€ 300,00

€ 300,00

€ 325,00

4e -  > 50 jaar, alleen mogelijk in overleg met de kerkhofbeheerder

Minimum

€ 325,00

De prijzen van het grafdelven zijn gebaseerd op de kosten van de grafdelver, plus een geringe toeslag.

De kosten van grafkruis en grafbedekking worden gebaseerd op de (evt. nieuwe) prijzen die door de leverancier worden berekend (hierop vindt een toeslag plaats voor het toekomstig ruimen).


* Meestal door vrijwilligers of door grafdelverOnderhoud kerkhof

Het algemeen onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan. Het maaien van het gras en het tweemaal per jaar knippen van de haag is uitbesteed aan Tuinverzorging Jos Joosten, Weert.