Home

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

WELKOM BIJ DE SAMENWERKENDE PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Wij heten u van harte welkom op de website van de samenwerkende parochies in Weert Zuid-Oost. Via het menu aan de bovenzijde kunt u uw keuze maken.

PASTORAAL TEAM

 

Pastoor:

J. Rosenhart: 0495 - 533560

 

Diaken:

A. Goos: 0495 - 520882

HERBESTEMMING

KEENTER KERK

 

Ontwikkelingen St. Josephkerk – Keent (februari 2018)

 

Zaterdag voor Carnaval is een artikel in de pers (De Limburger) verschenen, waarin de suggestie wordt gewekt dat de kerk van Keent mogelijk al in de loop van dit jaar gesloten zal worden. Door dit soort onjuiste en onvolledige berichtgeving ontstaat – begrijpelijk – de nodige onrust. Daarom willen wij u, zoals ook eerder toegezegd, langs deze weg nader informeren.

 

Lees verder...

BELANGRIJKE DATA

 

Eerste H. Communievieringen

19 mei Brede School Moesel en Dalschool

26 mei Leuken

16 juni OBS De Graswinkel

 

H. Vormsel

 

14 februari Moesel/Keent

10 mei Leuken

 

Extra viering:

Moeselkapel:

Zaterdag 8 december 07:00 uur: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd maria

 

BRIEF PAUS FRANCISCUS

OVER SEKSUEEL MISBRUIK

 

Bron: KERKNET-REDACTIE - 10 MINUTEN LEESTIJD

 

Na het verbijsterende rapport over seksueel misbruik door priesters in Pennsylvania, schrijft paus Franciscus een brief ‘aan het volk van God’.

Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. (1 Korintiërs 12, 26). Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart als ik nogmaals het lijden vaststel dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten door een groot aantal geestelijken en godgewijde personen.

 

Misdaden die diepe wonden van pijn en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtoffers, maar ook bij hun familieleden en in de grotere gemeenschap van zowel gelovigen als niet-gelovigen.

 

Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn.

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN WILLEN MET U ROZENKRANS BIDDEN

 

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

 

Lees verder...