Home

VAN HARTE WELKOM!

Namens onze parochies heet ik u, bezoeker van onze website, van harte welkom.

Ik ben er blij mee dat u belangstelling hebt voor onze kerk.

 

Met deze website zijn we ook in een nieuwe fase terecht gekomen van samenwerking van de parochies Keent, Leuken- Groenewoud en Moesel.

Tot voor kort hadden alleen Keent en Moesel een eigen website. Nu hebben we er samen één.

Met de verschillen, die er tussen onze parochies zijn, is deze website een mooi geheel geworden.

Natuurlijk kunt u de informatie vinden, die u zoekt over die parochie waarvan u iets wilt weten.

 

In het verleden was het parochieblad een belangrijke bron van informatie.

 

Nu zoekt men snel via de computer: Zelfs kleine kinderen groeien er mee op en raken er op die manier mee vertrouwd.

Als samenwerkende parochies van Weert-Zuid en Weert-Oost hebben we gemeend daar op deze manier op in te kunnen,

mogen en moeten spelen.

Dat het ook voor ons een leerproces zal worden mag duidelijk zijn.

We staan open voor suggesties en tips.

 

Ik hoop dat deze website als een goede ‘entree’ voor onze parochies mag werken.

U bent welkom in onze kerken en kapel.

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om Marco Hompes te bedanken voor zijn inzet voor deze website en leden van het kerkbestuur, die de nodige input hebben geleverd!

 

Pastoor Jos Rosenhart