Home

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

WELKOM BIJ DE SAMENWERKENDE PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Wij heten u van harte welkom op de website van de samenwerkende parochies in Weert Zuid-Oost. Via het menu aan de bovenzijde kunt u uw keuze maken.

PASTORAAL TEAM

 

Pastoor:

J. Rosenhart: 0495 - 533560

 

Diaken:

A. Goos: 0495 - 520882

PASTOOR ROSENHART

VIERT ZILVEREN JUBILEUM

 

WEERT – Op zondag 4 februari 2018 was pastoor Rosenhart 25 jaar pastoor van Moesel. Dit werd gevierd met een H. Mis in de parochiekerk van ‘De Verrezen Christus’.

 

Aansluitend was er in het zaaltje van de kerk gelegenheid om de zilveren jubilaris te feliciteren, onder het genot van koffie, vlaai en een hapje en drankje.

HERBESTEMMING

KEENTER KERK

 

Ontwikkelingen St. Josephkerk – Keent (februari 2018)

 

Zaterdag voor Carnaval is een artikel in de pers (De Limburger) verschenen, waarin de suggestie wordt gewekt dat de kerk van Keent mogelijk al in de loop van dit jaar gesloten zal worden. Door dit soort onjuiste en onvolledige berichtgeving ontstaat – begrijpelijk – de nodige onrust. Daarom willen wij u, zoals ook eerder toegezegd, langs deze weg nader informeren.

 

Lees verder...

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN WILLEN MET U ROZENKRANS BIDDEN

 

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

 

Lees verder...

POETSHULP GEVRAAGD VOOR LEUKEN

 

Het kerkbestuur van de parochie St. Matthias & De Goede Herder zoekt met onmiddellijke ingang een poetshulp voor het poetsen van de parochiekerk op Leuken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met koster Mart Verheijden, dan wel het kerkbestuur en vinden plaats om de 14 dagen gedurende 3 uur.

U ontvangt hiervoor uiteraard een vergoeding, nader overeen te komen met het kerkbestuur.

Bent u geïnteresseerd: reacties via e-mail leuken@parochiesweertzuidoost.nl of via de secretaris van het kerkbestuur: dhr. Jo Theunissen, tel. 536699 of via koster Mart Verheijden (tel. 539291 of 532214).