Home

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

WELKOM  BIJ DE PAROCHIES VAN WEERT ZUID-OOST

PASTORAAL TEAM


Pastoor: 

Ivo Krewinkel: 0495 - 533560UW GEGEVENS


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Ga dan via het menu van uw parochie naar "Uw Gegevens".

Wij plaatsen géén cookies op onze website.

Ons privacy reglement en meer informatie omtrent uw rechten vind u HIER.

LAATSTE NIEUWS


MEDEDELING OMTRENT COVIS 19 

Weert, 14 Maart 2020 


Beste parochianen

De bisschoppen van Nederland vragen het volgende

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot

31 maart, de volgende maatregelen:

 

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.

 

  • Presentatievieringen en Gezinsmissen voor communicanten worden afgelast.

 

  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

 

  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

 

Voor onze parochies geldt dus:

GÉÉN mis op zaterdagavond om 1730 uur in de kerk van Leuken

GÉÉN mis op zaterdagavond om 1900 uur in de kerk van Keent

GÉÉN mis op zondagochtend 1100 uur in de kerk van Moesel

Alle misintenties worden opgeschort en op een andere moment in de heilige Mis gelezen.

 

DE MOESELKAPEL IS WEL GEWOON IEDERE DAG OPEN VOOR GEBED.

DE PASTOOR ZAL DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG OM 0900 UUR DE HEILIGE MIS VIEREN IN DE MOESELKAPEL – alle andere weekmissen vervallen!

NOTA BENE:
BLIJF THUIS ALS U SYMPTOMEN VERTOONT!

(koorts en luchtwegklachten, denk aan hoesten en kortademigheid)

 

Voor meer informatie zie: www.bisdom-roermond.nl en www.rkkerk.nl