Home

WELKOM  BIJ DE PAROCHIES VAN WEERT ZUID-OOST

PASTOOR


Drs. I.J.J. (Ivo) KrewinkelMISTIJDEN


Moeselkapel: 

Dinsdag tot en met vrijdag om 09.00 uur.


Sint-Matthiaskerk/Leuken:

Iedere zaterdag om 17.30 uur


Sint-Jozefkerk/Keent:

Iedere zondag om 10.00 uur.

UW GEGEVENS


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Ga dan via het menu van uw parochie naar "Uw Gegevens".


Ons privacy reglement en meer informatie omtrent uw rechten vind u HIER.

BELEIDSBRIEF 2020 - NAAR MISSIONAIRE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

 

Weert, Januari 2021


In één van de voorbije nummers van het parochienieuws heeft al eerder een kort artikel gestaan over de inhoud van deze beleidsnota van bisschop Harrie Smeets. Binnen ons kerkbestuur en met de administrateurs van onze parochies en in samenspraak met een adviseur van het bisdom is uitvoering nagedacht over de toekomst van onze parochies en kerken.

 

Eén belangrijke conclusie is dat het kerkbestuur voorstander is onze vier parochies (Sint Jozef, Sint Matthias, De Verrezen  Christus en De Goede Herder) per 1 januari 2022 te laten fuseren tot één nieuwe zelfstandige parochie, met één vermogen en één financiële exploitatie. Geheel in de lijn van de beleidsnota van de bisschop.

Dit voornemen is tot stand gekomen na ampel beraad met de verschillende parochieadministrateurs en naar aanleiding van een gesprek vorig jaar met de financieel-economisch adviseur van het bisdom de heer Peeters. In dat gesprek werd nog uitgegaan van een te vormen ‘federatie’. Echter, dat zou een ingewikkeld administratie proces worden, waar op dat moment de geautomatiseerde systemen nog niet klaar voor waren.


Aangezien de drie parochies reeds één zelfde kerkbestuur hebben, er al jarenlang één pastoor is voor de cluster en er al een gezamenlijke website en parochieblad bestaan, gaat, mede gelet op de voorkeur zoals uitgesproken in de beleidsnota van de Bisschop, de voorkeur uit naar een fusie en wordt afgezien van een tussenstap van een federatie.

Formeel moet het kerkbestuur dit aan het bisdom vragen en is er nog wel wat werk te doen voor dit überhaupt gerealiseerd kan worden.

Voordat wij echter deze weg definitief inslaan willen wij graag uw mening horen.

U kunt hierover contact opnemen met het parochiekantoor en natuurlijk met de pastoor.


Aansluitend hieraan willen wij u ook informeren over de huidige stand van zaken rondom de Sint-Jozefkerk van Keent.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat het voorlopige koopcontract getekend is en de hoorzitting gehouden werd in het Keenterhart.


Ondertussen zijn we echter niet veel opgeschoten. De plannen van de koper om appartementen te realiseren in het Rijksmonument Sint-Jozefkerk stuiten nogal op weerstand en ook de gemeente Weert beraadt zich nog steeds over het te wijzigen bestemmingsplan.

 

Totdat alles duidelijk is, maar dan ook definitief duidelijk is wat er met het Rijksmonument Sint-Jozefkerk gaat gebeuren wordt de kerk NIET aan de eredienst onttrokken en BLIJFT RIJKSMONUMENT SINT-JOZEFKERK OPEN VOOR DE VIERINGEN VAN DE ZONDAGSE EUCHARISTIE EN VOOR UITVAARTEN.

 

Kerkbestuur Weert Zuid-Oost