Home

WELKOM  BIJ DE PAROCHIES VAN WEERT ZUID-OOST

PASTOOR


Drs. I.J.J. (Ivo) KrewinkelMISTIJDEN


Moeselkapel: 

Dinsdag tot en met vrijdag om 09.00 uur.


Sint-Matthiaskerk/Leuken:

Iedere zaterdag om 17.30 uur


Sint-Jozefkerk/Keent:

Iedere zondag om 10.00 uur.

GROOT KERSTPANORAMA OP LEUKEN 


Voor de 46ste keer wordt het priesterkoor van de kerk op Leuken (Weert), door een groep vrijwilligers, weer omgetoverd tot een groot kerst­­panorama. Omzoomd door grote en kleine kerstbomen is een kerstlandschap gecreëerd met o.a. een vijver met vissen, opgezette dieren en de inmiddels welbekende prachtige modelhuisjes (o.a. markante woningen uit de wijk Leuken). Ook is in de kerk weer gezorgd voor een prachtige bloemver­sie­ring.

Vanwege de corona-beperkingen is het kerstpanorama dit jaar wat minder uitgebreid dan voorgaande jaren (zo is er ditmaal geen tentoonstelling ingericht van internationale kerstgroepen) – maar alleszins een bezoek waard! 

 

De kerk op Leuken is voor een bezichtiging (gratis) van het kerstpanorama geopend op:

Donderdag 24 dec: Kerstavond na de H. Mis van 18 tot 21.00 uur

Vrij 25 dec.: Eerste Kerstdag van 11 - 17.00 uur.

Za 26 dec.: Tweede Kerstdag van 11 - 17.00 uur

Zo. 27 dec.: Heilige Familie van 11 - 17.00 uur

Vri. 1 jan.: Nieuwjaarsdag  - Geen opening

Za. 2 jan.: Driekoningen van 13 - 17.00 uur

Zo. 3 jan.: Driekoningen van 11 - 17.00 uur

Za. 9 jan.: Doop van de Heer: van 13 - 17.00 uur

Zo. 10 jan.: Doop van de Heer: van 11 - 17.00 uur


Klik HIER voor een impressie

OPENSTAAN VOOR KERSTMIS

 

Weert, December 2020 


Ongeveer twee jaar geleden rond deze tijd zat ik vanuit de geestelijke gezondheidszorg van het ziekenhuis en de gemeente Den Bosch als begeleider in het team van Begeleid Wonen, een organisatie die mensen met een lichte en matige mentale handicap helpt zelfstandig te wonen. Het gesprek ging over een licht mentaal gehandicapte man, laat ik hem Hans noemen. Het ging tegen Kerstmis aan. Hans had zijn huis heel mooi gemaakt. Er stond een prachtig versierde boom in de kamer, de hulpverleenster had hem geholpen om kaarten te versturen naar enkele bekenden, hij had boodschappen gedaan voor een feestelijk kersteten. Maar naarmate het feest dichterbij kwam werd hij meer en meer onrustig. En uiteindelijk zegde hij alles af en vroeg aan de begeleidster om enkele dagen in de afdeling van de psychiatrie te mogen blijven tot de kerstdagen en Oud en Nieuw voorbij waren. Hans heeft een hechtingsprobleem. Zoals veel van zijn lotgenoten kent hij een geschiedenis van instellingen, een mislukte opvang in een pleeggezin, enz. Telkens wanneer zich een situatie voordoet waar heel veel gevoel bij te pas komt, klapt hij dicht en houdt hij mensen op afstand terwijl hij hun genegenheid tegelijk zo nodig heeft. En zo gebeurde ook nu waar hij zo veel angst voor had.


Terwijl ik zat te luisteren naar het verhaal van de begeleidster en haar onmacht voelde bij wat gebeurde, moest ik eigenlijk aan heel deze Kersttijd denken. Ik moest vooral denken aan alles wat mensen deze dagen niet doen, zodat zou gebeuren waar ze zo op hopen. In de voorbije dagen hebben we allemaal misschien ons best gedaan om pakjes te kopen en het thuis gezellig te maken. Maar, zoals het verhaal van Hans mij leert, moet er nog iets anders gebeuren. Om Kerstmis te kunnen vieren moet je over de fundamentele vaardigheid beschikken om genegenheid toe te laten en ze door te geven. De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson omschreef het als oervertrouwen dat zich uitdrukt in een onbezorgd kunnen geven en ontvangen. Je moet erin slagen om een soort van innerlijke ruimte te creëren waarin iets kan geboren worden dat je zelf niet meer in de hand hebt en dat groter is dan jezelf.


Kerstmis vieren is net als naar een feest gaan: je kunt alles organiseren, maar of het een echt feest wordt, hangt af van iets dat je niet in de hand hebt. Je kan alleen maar je overgeven en intreden in het gebeuren, maar al het overige is een geschenk dat zich belangeloos geeft. Zo is het ook met ons geloof: Voor een mens die zich zo kwetsbaar en weerloos durft openstellen kan God niet anders dan zich helemaal geven. Zijn wezen is niets anders dan Verlangen: verlangen om in de armoede van onze persoon in te treden als een verwarmend, troostend Licht. Niet overdonderend en zelfverzekerd, maar schamel en voorzichtig.

Het verhaal van Hans heeft voor mij nog een andere kant: veel mensen zijn niet of niet meer in staat vanuit zichzelf deze houding te scheppen. Omdat ze zelf vluchteling zijn, omdat ze gekwetst zijn en niet tot geven in staat is. Hoe groot is niet onze verantwoordelijkheid om hen te dragen en op te nemen in de sfeer van hoop die rond dit feest hangt. Want toen God in een mens geboren werd, heeft Hij zichzelf ontledigd, heeft Hij de armoede van dit leven geaccepteerd, opdat ze verrijkt zou worden door zijn en onze liefde. Dat is een kernpunt van ons christendom.

Wil je weten hoe God is dan moet je niet naar boven kijken, maar naar de geschiedenis: in een vluchtelingenkind ergens in een uithoek van de wereld wilde Hij geboren worden. In de donkerste en ellendigste hoeken van het leven wil God aanwezig zijn als een lichtje van hoop.
Zo wil ik u uitnodigen om in deze Kersttijd open te staan en uit te zien naar een God die op zijn beurt zelf uitziet naar de mens.
Mede namens al onze vrijwilligers, medewerkers en kerkbestuur: een zalig Kerstmis!


Ivo Krewinkel, pastoor

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019


Nu er één gezamenlijk parochieblad is voor de parochies van de cluster Weert Zuid-Oost worden de financiële verantwoordingen van de drie parochies over het jaar 2019 tegelijk gepresenteerd.

 

In feite spreken de cijfers voor zich: de financiële situatie wordt er niet beter op, integendeel. 

LEES VERDER>>

UW GEGEVENS


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Ga dan via het menu van uw parochie naar "Uw Gegevens".


Wij plaatsen géén cookies op onze website.


Ons privacy reglement en meer informatie omtrent uw rechten vind u HIER.

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen