Home

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

WELKOM  BIJ DE PAROCHIES VAN WEERT ZUID-OOST

PASTORAAL TEAM


Pastoor: 

Ivo Krewinkel: 0495 - 533560UW GEGEVENS


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Ga dan via het menu van uw parochie naar "Uw Gegevens".

Wij plaatsen géén cookies op onze website.

Ons privacy reglement en meer informatie omtrent uw rechten vind u HIER.

LAATSTE NIEUWS


MAATREGELEN I.V.M. CORONA-VIRUS

 

Weert, April 2020 


"Ik beschouw de kerk als een veldhospitaal na een slag. Een zwaargewonde ga je ook niet vragen naar zijn bloeddruk of eetpatroon. Men moet eerst de wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten.”

Paus Franciscus.

 

Een gewond leven… we ervaren het nu allemaal aan den lijve, en misschien meer nog… in onze geest, onze ziel. Met Pasen vieren we dat God in Jezus onze wonden is komen delen. Vertrouwen wij ons toe aan Hem, de gekruisigde en verrezen Liefde.

 

Enkele bijzonderheden:

 

Alle reguliere vieringen komen, tot nadere berichtgeving, te vervallen!!

 

De Moeselkapel blijft ALLE DAGEN van 09.00 tot 19.00 uur open voor gebed en om een kaars te branden bij de Troosteres des Bedrukten.

 

Voor de Goede Week en Palm- en Paaszondag: zie de mededelingen verderop in de parochiewijzer / het parochieblad (pagina 4-5).

 

Na Pasen zal de Sint-Jozefkerk ALLE ZONDAGEN open zijn voor stil gebed van 10.00 uur tot 11.00 uur.

 

De pastoor draagt net als altijd IEDERE DAG de heilige Mis op en bidt dan ook voor alle intenties, noden en zorgen van de parochies! Wilt u hem vragen in het bijzonder voor iets te bidden tijdens de heilige Mis (gebedsintentie, geen misintentie) dan kunt u hem dat altijd vragen, of doorgeven via het parochiekantoor.

 

Alle misintenties die mensen hebben opgegeven worden/werden door de pastoor opgedragen in de heilige Mis. Als de misvieringen in de parochiekerken weer gewoon doorgaan, mogen mensen alsnog een Mis laten lezen voor hun intentie (zonder extra kosten).

 

Mochten mensen in levens- of stervensgevaar de ziekenzalving willen ontvangen dan kan dat gewoon!

Kerkelijke uitvaarten (begrafenissen en crematies) kunnen in overleg met de uitvaartondernemer, de familie en naasten en de pastoor gewoon doorgaan met inachtneming van alle voorschriften en maatregelen.

 

Het doopsel van kinderen kan in overleg met ouders en pastoor ook gewoon doorgaan, ook hier gelden de voorgeschreven maatregelen.


In overleg met de ouders en de verschillende basisscholen zijn de vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld. Als het gewone leven weer wordt opgepakt zullen we gaan bespreken wat verstandig is en wenselijk voor de toekomst.

 

“Tijd heelt geen wonden.

Tijd leert je leven met verdriet en wachten, zeer geduldig

tot je weer schoonheid ziet. En tot de tederste herinneringen

zo diep vertakt zijn in je ziel dat ze die zere plekken kunnen overgroeien.”

 

Namens alle medewerkers van onze parochies:
ZALIG PASEN!

Ivo Krewinkel, pastoor