Algemeen

SACRAMENTEN EN UITVAARTEN


Klik op onderstaande links voor meer informatie over:








FINANCIËLE VERANTWOORDING 


  Vanaf 2020 zullen de 3 parochies gezamenlijk de financiële verantwoording publiceren. Mocht u vragen hebben of indien u een bijdrag wenst te leveren, kunt u altijd contact met ons opnemen. 


  Om de financiële verantwoording in te zien, kunt u deze HIER vinden.

  REGELING KERKBIJDRAGE


  Voor de samenwerkende parochies in Weert Zuid-Oost.


  Wat is de kerkbijdrage?

  De kerkbijdrage, ook gezinsbijdrage genoemd, is een landelijke regeling voor zowel de katholieke als protestantse kerk en andere christelijke kerken. Door middel van een vaste bijdrage per jaar ondersteunt men de eigen parochie. De inkomsten van de kerkbijdrage vormen voor de parochies een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, waarvan alle kosten betaald moeten worden.

  Het meedoen met de kerkbijdrage gebeurt op basis van vrijwilligheid en is dus niet verplicht. Of men nu wel of niet meedoet met de kerkbijdrage, maakt niet uit voor wat de pastorale zorg betreft.

  Het is wel gebruikelijk dat, wanneer mee wordt gedaan met de kerkbijdrage, dit geldelijk voordeel kan opleveren bij betaling van bepaalde diensten, bijv. bij tarieven bij uitvaarten, huwelijken e.d. Elk jaar wordt in de publicaties duidelijk gemaakt welke “vrijstellingsregelingen” er zijn. Het moge echter duidelijk zijn, dat de kerkbijdrage niet beschouwd moet worden als een verzekerings-premie. Het is een solidariteitsbijdrage voor alle kosten die de parochie moet maken.


  LEES VERDER>>