Algemeen

SACRAMENTEN EN UITVAARTEN


Klik op onderstaande links voor meer informatie over:
FINANCIËLE VERANTWOORDING 


  Vanaf 2020 zullen de 3 parochies gezamenlijk de financiële verantwoording publiceren. Mocht u vragen hebben of indien u een bijdrag wenst te leveren, kunt u altijd contact met ons opnemen. 


  Om de financiële verantwoording in te zien, kunt u deze HIER vinden.

  BRIEF VAN PAUS FRANCISCUS OVER SEKSUEEL MISBRUIK


  Bron: KERKNET-REDACTIE - 10 MINUTEN LEESTIJD


  Na het verbijsterende rapport over seksueel misbruik door priesters in Pennsylvania, schrijft paus Franciscus een brief ‘aan het volk van God’.

  Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. (1 Korintiërs 12, 26).  Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart als ik nogmaals het lijden vaststel dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten door een groot aantal geestelijken en godgewijde personen.


  Misdaden die diepe wonden van pijn en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtoffers, maar ook bij hun familieleden en in de grotere gemeenschap van zowel gelovigen als niet-gelovigen.

  Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn. Daarom moeten we dringend nog eens ons engagement bevestigen om de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te verzekeren.


  LEES VERDER>>


  REGELING KERKBIJDRAGE


  Voor de samenwerkende parochies in Weert Zuid-Oost.


  Wat is de kerkbijdrage?

  De kerkbijdrage, ook gezinsbijdrage genoemd, is een landelijke regeling voor zowel de katholieke als protestantse kerk en andere christelijke kerken. Door middel van een vaste bijdrage per jaar ondersteunt men de eigen parochie. De inkomsten van de kerkbijdrage vormen voor de parochies een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, waarvan alle kosten betaald moeten worden.

  Het meedoen met de kerkbijdrage gebeurt op basis van vrijwilligheid en is dus niet verplicht. Of men nu wel of niet meedoet met de kerkbijdrage, maakt niet uit voor wat de pastorale zorg betreft.

  Het is wel gebruikelijk dat, wanneer mee wordt gedaan met de kerkbijdrage, dit geldelijk voordeel kan opleveren bij betaling van bepaalde diensten, bijv. bij tarieven bij uitvaarten, huwelijken e.d. Elk jaar wordt in de publicaties duidelijk gemaakt welke “vrijstellingsregelingen” er zijn. Het moge echter duidelijk zijn, dat de kerkbijdrage niet beschouwd moet worden als een verzekerings-premie. Het is een solidariteitsbijdrage voor alle kosten die de parochie moet maken.


  LEES VERDER>>