Doopsel
Parochies Weert Zuid-Oost.nl
all3_long_site
verrezen-wide
keent_3_barrier
nwmoeselk_bck
Moeselkapel_wide
leuken_3_barrier

DOOPSEL

DOPEN IS:


opgenomen worden in de Kerk. Jezus is zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en Hij gaf de opdracht dat ook al zijn leerlingen gedoopt werden.


Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over het hoofd van de dopeling gegoten. Daarna wordt hij/zij gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.


Dopen kan op elke leeftijd. Vaak laten ouders hun kinderen dopen als ze nog baby zijn. Maar je kunt ook vragen om gedoopt te worden als je ouder bent. Je wordt maar één keer in je leven gedoopt.

PRAKTISCHE INFORMATIE


Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) moeten worden gedaan bij het Parochiekantoor (voor  Keent en Moesel) of via pastoor Rosenhart (Leuken). Voor telefoonnummers zie de pagina met contactgegevens of kijk op de pagina van uw Parochie.

Alle doopsels in de parochies Keent en Moesel vinden plaats in de Moeselkapel, op de zondagmiddag.

Alle doopsels voor Leuken vinden plaats in de St. Matthiaskerk.


De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.

PAROCHIEKANTOOR

© 2020 PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert,  Bereikbaar: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon Keent: +31 (0)495 534 609

Telefoon Leuken: +31 (0)495 539 291

Telefoon Moesel: +31 (0)495 541 609

Email Keent: Keent@parochiesweertzuidoost.nl

Email Leuken: Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Email Moesel: Moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen