Doopsel

DOOPSEL

DOPEN IS:


opgenomen worden in de Kerk. Jezus is zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en Hij gaf de opdracht dat ook al zijn leerlingen gedoopt werden.


Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over het hoofd van de dopeling gegoten. Daarna wordt hij/zij gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.


Dopen kan op elke leeftijd. Vaak laten ouders hun kinderen dopen als ze nog baby zijn. Maar je kunt ook vragen om gedoopt te worden als je ouder bent. Je wordt maar één keer in je leven gedoopt.

PRAKTISCHE INFORMATIE


Alle aanvragen voor doopsels moeten worden gedaan bij het Parochiekantoor, Sint Jozefskerkplein 2, 6006ZH  Weert,

geopend dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 - 12:00 uur, telefoon 0495 - 541609 of 53 46 09, of e-mail moesel@parochiesweertzuidoost.nl of keent@parochiesweertzuidoost.nl

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656.

Alle doopsels in de parochies Keent en Moesel vinden plaats in de Moeselkapel.

Alle doopsels voor Leuken vinden plaats in de St. Matthiaskerk.


De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.