Uitvaart
Parochies Weert Zuid-Oost.nl
all3_long_site
verrezen-wide
keent_3_barrier
nwmoeselk_bck
Moeselkapel_wide
leuken_3_barrier

UITVAART

PRAKTISCHE INFORMATIE


Een overlijden van een familielid is voor de betrokkenen een aangrijpend gebeuren met blijvende gevolgen. In die eerste dagen is het belangrijk dat het afscheid zelf goed verloopt. Via de familie van de overledene wordt de pastoor of de diaken meestal op de hoogte gebracht (zie de pagina met de contactgegevens).  Dikwijls gebeurt dit ook via de uitvaartverzorger, die tijdens zijn bezoek aan de nabestaanden contact opneemt met de parochie.

De eerste afspraken betreffende datum en tijd van uitvaart worden veelal telefonisch vastgelegd. Bij een wat uitgebreider bezoek van de pastoor wordt de uitvaartdienst doorgesproken en wordt er gesproken over de overledene en de ervaringen van de familie.

Een uitvaartdienst kan op twee manieren worden gevierd: een woord- en gebedsdienst of een eucharistieviering. Bij een kerkelijke uitvaart wil de parochie in verbondenheid met de familie van de overledene het paasmysterie van Christus vieren. In Christus is er voor ons eeuwig leven. Er komen in de uitvaartdienst persoonlijke aspecten naar voren, maar een kerkelijke uitvaart is op de eerste plaats het gebed van de kerk voor de overledene en voor de nabestaanden.

Met de pastoor of de diaken wordt ook de actieve deelname van de familie geregeld.

PAROCHIEKANTOOR

© 2020 PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Adres: Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert,  Bereikbaar: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon Keent: +31 (0)495 534 609

Telefoon Leuken: +31 (0)495 539 291

Telefoon Moesel: +31 (0)495 541 609

Email Keent: Keent@parochiesweertzuidoost.nl

Email Leuken: Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Email Moesel: Moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen