Uitvaart

UITVAART

PRAKTISCHE INFORMATIE


Een overlijden van een familielid is voor de betrokkenen een aangrijpend gebeuren met blijvende gevolgen. In die eerste dagen is het belangrijk dat het afscheid zelf goed verloopt. Via de familie van de overledene wordt de pastoor of de diaken meestal op de hoogte gebracht (zie de pagina met de contactgegevens).  Dikwijls gebeurt dit ook via de uitvaartverzorger, die tijdens zijn bezoek aan de nabestaanden contact opneemt met de parochie.

De eerste afspraken betreffende datum en tijd van uitvaart worden veelal telefonisch vastgelegd. Bij een wat uitgebreider bezoek van de pastoor wordt de uitvaartdienst doorgesproken en wordt er gesproken over de overledene en de ervaringen van de familie.

Een uitvaartdienst kan op twee manieren worden gevierd: een woord- en gebedsdienst of een eucharistieviering. Bij een kerkelijke uitvaart wil de parochie in verbondenheid met de familie van de overledene het paasmysterie van Christus vieren. In Christus is er voor ons eeuwig leven. Er komen in de uitvaartdienst persoonlijke aspecten naar voren, maar een kerkelijke uitvaart is op de eerste plaats het gebed van de kerk voor de overledene en voor de nabestaanden.