Ziekenzalving en ziekencommunie
Parochies Weert Zuid-Oost.nl
all3_long_site
verrezen-wide
keent_3_barrier
nwmoeselk_bck
Moeselkapel_wide
leuken_3_barrier

ZIEKENZALVING EN ZIEKENCOMMUNIE

ZIEKENZALVING


Jezus heeft aan zieke mensen de handen opgelegd en hen kracht gegeven. Hij gaf zijn apostelen opdracht zieken te genezen in zijn Naam.

Als iemand erg ziek is of heel oud, kan die de Ziekenzalving ontvangen. Dit Sacrament steunt mensen tijdens hun ziekte, ouderdom en het afscheid van het leven. Als het nodig is kan de Ziekenzalving vaker worden gegeven.


PRAKTISCHE INFORMATIE


Voor de toediening van de ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de pastoor (zie de pagina met de contactgegevens of de pagina van uw Parochie). Wanneer er bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de verpleegkliniek een goede relatie is met de rector, kan ook deze de ziekenzalving toedienen. De bedienaar van de ziekenzalving is in alle gevallen een priester.

Voor de toediening van de ziekenzalving is het niet absoluut noodzakelijk dat iemand in levensgevaar verkeert. Het sacrament kan ook worden toegediend wanneer iemand door achteruitgang van de gezondheid in de laatste fase van het leven komt of voor een zware operatie.


ZIEKENBEZOEK EN DE ZIEKENCOMMUNIE


Als u (langdurig) ziek thuis bent of in het ziekenhuis of andere verpleeginrichting bent opgenomen en u stelt bezoek van de parochie op prijs, dan kunt u dit doorgeven aan de parochie.

Ook is het mogelijk om regelmatig thuis de Ziekencommunie te ontvangen.


PRAKTISCHE INFORMATIE


De contactpersoon van de ziekenbezoekgroep voor Moesel is diaken Goos (zie de pagina met de contactgegevens), voor Keent is dit mevrouw Mathijssen (telefoon 0495-536704).

U kunt natuurlijk ook contact opnemen metpastoor  uw parochie (zie de pagina met de contactgegevens).

PAROCHIEKANTOOR

© 2020 PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Adres: Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert,  Bereikbaar: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon Keent: +31 (0)495 534 609

Telefoon Leuken: +31 (0)495 539 291

Telefoon Moesel: +31 (0)495 541 609

Email Keent: Keent@parochiesweertzuidoost.nl

Email Leuken: Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Email Moesel: Moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen