Financiële verantwoording

FINANCIËLE VERANTWOORDING PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2019Nu er één gezamenlijk parochieblad is voor de parochies van de cluster Weert Zuid-Oost worden de financiële verantwoordingen van de drie parochies over het jaar 2019 tegelijk gepresenteerd.

 

In feite spreken de cijfers voor zich: de financiële situatie wordt er niet beter op, integendeel.


Vorig jaar stonden we voor de extra uitgaven vanwege het vertrek van Pastoor Rosenhart en de komst van Pastoor Krewinkel.

Ook moesten er noodzakelijke onvoorziene uitgaven worden gedaan aan het onderhoud van de gebouwen én waren de zakelijke lasten weer hoger dan vorige jaren.


Wat zeker een negatieve invloed heeft op het resultaat is de trend van het teruglopen van de bijdragen door de parochianen.

 

In de vorige uitgave van het Parochienieuws heeft u kennis kunnen nemen van de zorgelijke terugloop van de inkomsten in dit jaar vanwege de Coronacrisis en werd op u beroep gedaan om een extra financiële bijdrage. Voor diegenen die daar gehoor aan hebben gegeven: ONZE HARTELIJKE DANK.


Én voor wie nog een extra-bijdrage wil geven, héél graag!


Het kerkbestuur blijft kritisch kijken naar de uitgaven – maar nog meer zorgen baart de terugloop van de baten (inkomsten). Wat betreft de inkomsten blijft de parochie volledig afhankelijk van wat de parochianen bijdragen; er is geen subsidie van overheid en Bisdom.

De kerk leeft van wat de parochianen willen geven. Het is een vrijwillige bijdrage - niets is verplicht - maar zonder de steun van zoveel mogelijk parochianen kan de parochie haar werk niet blijven doen.

 

Namens het Kerkbestuur

Frans Meuwis, penningmeester

PAROCHIE ST. JOSEPH - KEENT

BATEN

2019

2018

Bijdragen parochianen 

40.468

44.007

Opbrengst Bezittingen / Beleggingen

232

838

Functionele inkomsten / incidentele baten

80

38

Incidentele inkomsten

150

93

Inkomsten kerkhof

48.071

46.316

Totale baten

89.001

91.292

LASTEN

2019

2018

Personeelskosten

28.731

38.509

Kosten onroerend goed

33.422

39.183

Financiële lasten

534

512

Kosten eredienst

3.647

3.704

Kosten pastoraal

1.839

1.546

Verplichte en vrijwillige afdrachten (excl. collecten derden)

13.121

11.456

Beheerskosten

18.724

11.432

Incidentele lasten

0

0

Kosten kerkhof

48.071

46.316

Totale lasten

148.089

152.658

Saldo (tekort)

-59.088

-61.366

PAROCHIES DE GOEDE HERDER - ST. MATTHIAS

GROENEWOUD - LEUKEN

BATEN

2019

2018

Bijdragen parochianen 

28.884

35.300

Opbrengst Bezittingen / Beleggingen

1

2

Functionele inkomsten / incidentele baten

802

710

Inkomsten kerkhof

5.798

7.206

Totale baten

34.683

42.508

LASTEN

2019

2018

Personeelskosten

12.184

12.764

Kosten onroerend goed

13.218

12.470

Financiële lasten

292

317

Kosten eredienst

2.038

2.343

Kosten pastoraal

906

682

Verplichte en vrijwillige afdrachten 

7.277

6.653

Beheerskosten

1.717

1.497

Incidentele lasten

535

95

Kosten kerkhof

6.875

9.491

Totale lasten

45.042

46.312

Saldo (tekort)

-10.359

-3.804

PAROCHIE DE VERREZEN CHRISTUS - MOESEL

BATEN

2019

2018

Bijdragen parochianen (excl. collecten derden)

75.718

78.606

Opbrengst Bezittingen / Beleggingen

19.682

19.238

Functionele inkomsten / incidentele baten

802

710

Totale baten

96.265

98.554

LASTEN

2019

2018

Personeelskosten

22.019

23.173

Kosten onroerend goed

43.092

36.133

Financiële lasten

985

853

Kosten eredienst

19.472

18.928

Kosten pastoraal

1.855

2.060

Verplichte en vrijwillige afdrachten 

13.215

14.810

Beheerskosten

3.556

4.497

Incidentele lasten

4.217

505

Totale lasten

108.411

100.959

Saldo (tekort)

-12.146

-2.406