Financiële verantwoording

FINANCIËLE VERANTWOORDING


Per 1 januari 2022 zijn de parochies St. Joseph (Keent), De Verrezen Christus (Moesel), H. Matthias (Leuken) en De Goede Herder (Groenewoud) gefuseerd.


Hierbij is één nieuwe parochie ontstaan onder een nieuwe naam R.-K. Parochie Sint Jozef met een gezamenlijke boekhouding en volledige samenvoeging van opbrengsten en kosten en bezittingen en schulden.


Deze jaarrekening is ook gepubliceerd op de website van de ANBI:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE804


De ANBI-status van de oude parochies zijn komen te vervallen. 

Het nieuwe ANBI-nummer is thans 863 663 862.


Als u wilt dat de parochie en daarmee de dienstverlening blijft bestaan, overweeg dan eens een (extra) bijdrage. .


Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester:

e-mail keent@parochiesweertzuidoost.nl 


Namens het Kerkbestuur

Frans Meuwis, penningmeester

Jaarekening 2022 -2021

BATEN

2022

2021

Bijdragen parochianen 

132.457

136.647

Opbrengst Bezittingen / Beleggingen

23.281

20.858

Functionele inkomsten / incidentele baten

500

518

Incidentele inkomsten

585

2.405

Inkomsten kerkhof

44.264

58.597

Totale baten

201.087

218.444

LASTEN

2022

2021

Personeelskosten

75.874

63.717

Kosten onroerend goed

69.552

75.782

Financiële lasten

3.045

2.473

Kosten eredienst

25.029

27.514

Kosten pastoraal

8.638

5.203

Verplichte en vrijwillige afdrachten 

23.574

32.527

Beheerskosten

16.061

17.443

Incidentele lasten

1.632

-2.296

Kosten kerkhof

44.264

56.639

Totale lasten

267.669

282.002

Saldo (tekort)

-66.582

-63.558