Financiële verantwoording

FINANCIËLE VERANTWOORDING PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2021


SAMENGEVOEGDE JAARREKENING 2021/2020

PAROCHIES WEERT-ZUID/OOST


Per 1 januari 2022 zijn de parochies St. Joseph (Keent), De Verrezen Christus (Moesel), H. Matthias (Leuken) en De Goede Herder (Groenewoud) gefuseerd..

Hierbij is één nieuwe parochie ontstaan onder een nieuwe naam R.-K. Parochie Sint Jozef met een gezamenlijke boekhouding en volledige samenvoeging van opbrengsten en kosten en bezittingen en schulden.


Hierop vooruitlopende presenteren wij nu al een samengevoegde jaarrekening

over de jaren 2021 en 2020.


Deze jaarrekening is ook gepubliceerd op de website van de ANBI:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE804


De ANBI-status van de oude parochies zijn komen te vervallen. 

Het nieuwe ANBI-nummer is thans 863 663 862.


Als u wilt dat de parochie en daarmee de dienstverlening blijft bestaan, overweeg dan eens een (extra) bijdrage. .


Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester:

e-mail keent@parochiesweertzuidoost.nl 


Namens het Kerkbestuur

Frans Meuwis, penningmeester

Samengevoegde jaarrekeningen 2021 en 2020

BATEN

2021

2020

Bijdragen parochianen 

136.648

139.795

Opbrengst Bezittingen / Beleggingen

20.859

20.183

Functionele inkomsten / incidentele baten

518

500

Incidentele inkomsten

1.824

2.405

Inkomsten kerkhof

58.597

84.439

Totale baten

218.445

247.323

LASTEN

2021

2020

Personeelskosten

63.717

63.615

Kosten onroerend goed

75.782

86.076

Financiële lasten

.2.473

1.983

Kosten eredienst

27.514

26.639

Kosten pastoraal

5.203

4.919

Verplichte en vrijwillige afdrachten (excl. collecten derden)

32.527

29.039

Beheerskosten

17.443

19.476

Incidentele lasten

-2.296

2.074

Kosten kerkhof

59.639

83.743

Totale lasten

282.003

314.646

Saldo (tekort)

-63.558

-67.323