Kerkelijk huwelijk

KERKELIJK HUWELIJK

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of diaken roept Gods zegen over het paar af.


Het is niet een priester die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Bruid en bruidegom nemen elkaar als echtgenoten. Ze beloven voor elkaar te zorgen, wat er ook in hun leven zal gebeuren. Tijdens de huwelijksviering worden vaak ringen uitgewisseld, teken van liefde en trouw. Het bruidspaar wordt door de pastoor gezegend en ze vragen dat God hun liefde voor elkaar sterk en trouw maakt.PRAKTISCHE INFORMATIE


Fijn, dat u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten!

Meldt u, in verband met de organisatie, tijdig vóór de geplande huwelijksdatum aan bij het Parochiekantoor of bij de Pastoor (zie de pagina met contactgegevens. Dan kunnen de datum en de tijd vastgelegd worden.


Bij een kerkelijke huwelijkssluiting hoort ook een voorbereiding. Wat is het kerkelijk huwelijk precies, hoe wordt het gevierd, wat verwacht de kerk van gehuwden? De voorbereiding gebeurt gezamenlijk met andere bruidsparen tijdens een drietal  bijeenkomsten. 

Daarnaast zullen in één of meerdere persoonlijke gesprekken met de pastoor uw wensen/de mogelijkheden voor een eigen inbreng tijdens de huwelijksviering worden besproken.