Eerste communie
Parochies Weert Zuid-Oost.nl
all3_long_site
verrezen-wide
keent_3_barrier
nwmoeselk_bck
Moeselkapel_wide
leuken_3_barrier

EERSTE COMMUNIE

De Eerste Heilige Communie is het moment, dat je voor het eerst deelneemt aan de Eucharistie.

Eucharistie komt uit het Grieks en betekent 'dankbaarheid'.

Jezus vierde met zijn leerlingen de Eucharistie op de avond voor zijn lijden en sterven (het Laatste Avondmaal). Hij brak het brood en deelde het met zijn leerlingen. Daarna deelde Hij ook de wijn met hen. Hij vroeg om dit te blijven doen om aan Hem te denken.


Tijdens een Eucharistieviering doen we wat Jezus ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben.

Na je Eerste Heilige Communie kun je tijdens iedere Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen. Door de eucharistie met als belangrijk onderdeel de heilige Communie neemt iedere katholiek deel aan het leven van onze Heer en krijg je geestelijke voeding voor je geloof.


PRAKTISCHE INFORMATIE


Kinderen van groep 4 van de basisschool die het H. Doopsel hebben ontvangen, kunnen na een periode van voorbereiding hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Zit uw kind op één van de (katholieke of openbare) basisscholen van Keent,  Moesel of Leuken, dan wordt een aanmeldingsformulier voor het doen van de Eerste Heilige Communie via de school verspreid.

Er volgt dan een uitnodiging voor een ouderavond en ook in de voorbereiding op de viering zelf wordt aan ouders in verschillende werkgroepen gevraagd een bijdrage te leveren.

De voorbereiding zelf vindt plaats onder schooltijd en (gedeeltelijk) daarbuiten.


Enkele weken voorafgaand aan de Eerste Communie is er een voorstellingsmis, waarbij de kinderen zich "presenteren" aan de parochianen. Ook wordt van de communicanten verwacht, dat zij een aantal keren als misdienaar assisteren in een Eucharistieviering.


Mochten er kinderen op andere scholen ( bijv. van speciaal onderwijs) zitten en ook de Eerste Heilige Communie willen ontvangen, of wilt u of één van uw familieleden op oudere leeftijd dit sacrament ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het Parochiekantoor Keent/Moesel (zie de pagina met contactgegevens). Er zal dan overlegd worden hoe de voorbereiding gestalte krijgt.

PAROCHIEKANTOOR

© 2020 PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Adres: Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert,  Bereikbaar: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon Keent: +31 (0)495 534 609

Telefoon Leuken: +31 (0)495 539 291

Telefoon Moesel: +31 (0)495 541 609

Email Keent: Keent@parochiesweertzuidoost.nl

Email Leuken: Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Email Moesel: Moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen