Vormsel

VORMSEL

Na Pasen zond Jezus de kracht van de Heilige Geest over zijn leerlingen (Pinksteren). Door de Heilige Geest durfden ze de straat op om over Jezus te vertellen.


Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen. Bovendien vraag je of de H. Geest je mag helpen op je weg door het leven. De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop. De bisschop spreekt daarbij de woorden: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.


Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een 'gezondene'. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

PRAKTISCHE INFORMATIE


Groep 8 van de basisschool is de periode waarin het Vormselsacrament wordt toegediend.

Jongens en meisjes van alle scholen zijn van harte welkom. Het opgaveformulier wordt uitgereikt via de groepen 8 vande meeste basisscholen. Maar ook vormelingen die ergens anders op school zitten (bijv. op het speciaal onderwijs), zijn van harte welkom. Graag contact opnemen met het Parochiekantoor (zie de pagina met contactgegevens). Er zal dan overlegd worden hoe de voorbereiding gestalte krijgt.


Na opgave krijgen de ouders een uitnodiging voor een ouderavond/informatieavond.

De catechese aan de vormelingen vindt plaats onder schooltijd en (gedeeltelijk) daarbuiten.