Kerkbijdrage

REGELING KERKBIJDRAGE

WAT IS KERKBIJDRAGE?


De kerkbijdrage, ook gezinsbijdrage genoemd, is een landelijke regeling voor zowel de katholieke als protestantse kerk en andere christelijke kerken. Door middel van een vaste bijdrage per jaar ondersteunt men de eigen parochie. De inkomsten van de kerkbijdrage vormen voor de parochies een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, waarvan alle kosten betaald moeten worden.

Het meedoen met de kerkbijdrage gebeurt op basis van vrijwilligheid en is dus niet verplicht. Of men nu wel of niet meedoet met de kerkbijdrage, maakt niet uit voor wat de pastorale zorg betreft.

Het is wel gebruikelijk dat, wanneer mee wordt gedaan met de kerkbijdrage, dit geldelijk voordeel kan opleveren bij betaling van bepaalde diensten, bijv. bij tarieven bij uitvaarten, huwelijken e.d. Elk jaar wordt in de publicaties duidelijk gemaakt welke “vrijstellingsregelingen” er zijn. Het moge echter duidelijk zijn, dat de kerkbijdrage niet beschouwd moet worden als een verzekerings-premie. Het is een solidariteitsbijdrage voor alle kosten die de parochie moet maken.RICHTBEDRAG

Het richtbedrag van de kerkbijdrage is  € 115,00 per jaar (ofwel € 9,60 per maand).

Voor onze parochie geldt dit bedrag als een minimumbedrag om in aanmerking te komen voor vrijstelling voor het betalen van een aantal mistarieven. Bij de hoogte van het minimumbedrag wordt géén onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden of huishoudens met meer personen.


VRIJSTELLINGSREGELING

Iedereen die in onze parochie minimaal 4 jaar, voorafgaande aan het huwelijk, uitvaart of jubileumviering van een inwonend gezinslid voor het minimumbedrag heeft meegedaan, is vrijgesteld van het betalen van de hieronder vermelde mistarieven.

Als in de laatste vier jaar minder betaald werd dan het minimumbedrag, dan wordt het totaal van de betaalde kerkbijdrage in de afgelopen 4 jaar in mindering gebracht op het officiële mistarief. Met bijzondere omstandigheden, zoals een recente verhuizing, zal rekening worden gehouden.

Ouders die deelnemen aan de kerkbijdrage hoeven geen bijdrage te betalen voor doop- , communie- of vormselvieringen.

BETAALWIJZE VAN DE KERKBIJDRAGE

Hoe u betaalt, bepaalt u zelf. Een incasso-machtiging per bank heeft onze voorkeur.

Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de pagina van uw parochie. Hier vindt u ook alle bankrekeningnummers.


FISCALE AFTREKBAARHEID

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dit kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op, dat, afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan oplopen tot 52 procent.

Voor een periodieke gift is wel een overeenkomst vereist. Informeer hiernaar bij uw parochie (zie de pagina van uw parochie).