Tarievenlijst locatie Leuken-Groenewoud

LOCATIE: LEUKEN-GROENEWOUD - TARIEVENLIJST 2023

TARIEVEN STIPENDIA

   2023

Stipendia H. Missen weekend en feestdagen

€    30,00

Stipendia H. Missen op overige weekdagen

€    15,00

Doopsel

€    60,00

Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend

€   325,00

Huwelijksmis

€   500,00

Avonddienst / wake zonder uitvaartdienst daarna

€   500,00

Uitvaartdienst

€   500,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, na voorafgaande dienst

€   100,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, zonder voorafgaande dienst

€   500,00

Gebruik kerk zonder H. Mis

In overleg

Zangkoor

€  100,00

Misstipendia en kerkbijdrage


De richtlijnen van het Bisdom Roermond voor misstipendia en kerkbijdrage worden niet gevolgd. Goedkeuring kerkbestuur. Onderstaand treft u de tarieven aan voor 2023 (onder voorbehoud typefouten).  

Bij voldoende deelname aan de kerkbijdrage zijn deze diensten, m.u.v. kosten zangkoor, gratis.


Minimum kerkbijdrage:

2023: € 130,00

TARIEVEN KERKHOF (N.B. de tarieven zijn nog niet compleet)

   2023

Grafkosten, enkel graf

€ 400,00

Grafkosten, dubbel graf

€ 400,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, enkel

€ 180,00

Toeslag op grafkosten bij begraving op zaterdag, dubbel

€ 180,00

Grafkosten, kind

€ 200,00

Toeslag bij begraving op zaterdag, kind

€   90,00

Begraving van urn (exclusief afdekplaat met inscriptie)

€   225,00

Ophalen en terugplaatsen grafbedekking *

€ 100,00

Bijplaatsen asurn in bestaand graf, door Jos Joosten

€ 210,00

Grafrechten, volwassenen en asurn

€ 1.000,00

Grafrechten, kind (eenmalig)

€    450,00

Verlenging grafrechten 5 jaar

€    250,00

Verlening grafrechten 10 jaar

€    500,00

De prijzen van het grafdelven zijn gebaseerd op de kosten van de grafdelver, plus een geringe toeslag.

De kosten van grafkruis en grafbedekking worden gebaseerd op de (evt. nieuwe) prijzen die door de leverancier worden berekend (hierop vindt een toeslag plaats voor het toekomstig ruimen).


* Meestal door vrijwilligers of door grafdelver


Onderhoud kerkhof

Het algemeen onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan. Het maaien van het gras en het tweemaal per jaar knippen van de haag is uitbesteed aan Tuinverzorging Jos Joosten, Weert.