Tarievenlijst locatie Leuken-Groenewoud

LOCATIE: LEUKEN-GROENEWOUD - TARIEVENLIJST 2024

Misstipendia en kerkbijdrage.  

TARIEVEN STIPENDIA

Stipendia H. Missen weekend en feestdagen

€    30,00

Doopsel

€    60,00

Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend

€   325,00

Huwelijksmis

€   500,00

Avonddienst / wake zonder uitvaartdienst daarna

€   500,00

Uitvaartdienst

€   500,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, na voorafgaande dienst

€   100,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, zonder voorafgaande dienst

€   500,00

Gebruik kerk zonder H. Mis

In overleg

Zangkoor

€  100,00

Bij voldoende deelname aan de kerkbijdrage zijn deze diensten, m.u.v. de stipendia H. Missen weekend en feestdagen en de kosten zangkoor, gratis.


Minimum kerkbijdrage:

2024: € 130,00

TARIEVEN KERKHOF LEUKEN


Bij een nieuw graf worden de grafrechten voor 20 jaar vooruit in rekening gebracht. 20 jaar is de minimale termijn voor een graf of bijzetting

  Grafrechten eigen graf per 20 jaar

€ 1.100,00


  Grafdelven en dichtmaken

€    485,00


  Grafdelven en dichtmaken op zaterdag

€    695,00


  Afnemen en terugplaatsen bestaande grafbedekking

€    100,00


  Entreekosten van een bilogisch afbreekbare urn in een bestaand standaardgraf

€    235,00


  Grafkruis van wit marmer met standaard inscriptie

€    725,00


  Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar

€    550,00


  Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar

 €   275,00

 Kindergraf (jonger dan 12 jaar) Grafrechten (eenmalig)

€    500,00


 Grafdelven en dichtmaken

€    235,00


 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag

€    340,00


   Urnengraf Grafrecht urnengraf per 20 jaar

€ 1.100,00


 Naamplaat urnengraf met standaard inscriptie

(extra tekst wordt apart in rekening gebracht)

 €   615,00


 Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand graf)

€    300,00


 Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar

€    550,00


 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar

€    275,00


De prijzen van het grafdelven zijn gebaseerd op de kosten van de grafdelver, plus een geringe toeslag.

De kosten van grafkruis en grafbedekking worden gebaseerd op de (evt. nieuwe) prijzen die door de leverancier worden berekend (hierop vindt een toeslag plaats voor het toekomstig ruimen).


* Meestal door vrijwilligers of door grafdelver


Onderhoud kerkhof

Het algemeen onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan. Het maaien van het gras en het tweemaal per jaar knippen van de haag is uitbesteed aan Tuinverzorging Jos Joosten, Weert.