Tarievenlijst locatie Leuken-Groenewoud

LOCATIE: LEUKEN-GROENEWOUD - TARIEVENLIJST 2023

Misstipendia en kerkbijdrage.  

TARIEVEN STIPENDIA

   2023

Stipendia H. Missen weekend en feestdagen

€    30,00

Doopsel

€    60,00

Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend

€   325,00

Huwelijksmis

€   500,00

Avonddienst / wake zonder uitvaartdienst daarna

€   500,00

Uitvaartdienst

€   500,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, na voorafgaande dienst

€   100,00

Begeleiding naar crematorium door priester, minimaal, zonder voorafgaande dienst

€   500,00

Gebruik kerk zonder H. Mis

In overleg

Zangkoor

€  100,00

Bij voldoende deelname aan de kerkbijdrage zijn deze diensten, m.u.v. de stipendia H. Missen weekend en feestdagen en de kosten zangkoor, gratis.


Minimum kerkbijdrage:

2023: € 130,00

TARIEVEN KERKHOF 

   2023

Grafrechten standaardgraf of urnenkelder voor 20 jaar

€   1.000,00

Verlenging grafrechten standaardgraf of urnenkelder voor 10 jaar

€      500,00

Verlenging grafrechten standaardgraf of urnenkelder voor 5 jaar

€      250,00

Grafrechten kindergraf voor onbepaalde tijd

€      450,00

Grafdelven en dichtmaken

€      460,00

Grafdelven en dichtmaken kindergraf

€      220,00

Toeslag bij begraving op zaterdag

€      210,00

Toeslag bij begraven kind op zaterdag

€      100,00

Ophalen en terugplaatsen grafbedekking (bij bijzetting)

€      100,00

Plaatsing van een urn in een urnenkelder, exclusief kosten van de afdekplaat met inscriptie

€      225,00

Begraven van een urn in een bestaand graf

€      210,00

De prijzen van het grafdelven zijn gebaseerd op de kosten van de grafdelver, plus een geringe toeslag.

De kosten van grafkruis en grafbedekking worden gebaseerd op de (evt. nieuwe) prijzen die door de leverancier worden berekend (hierop vindt een toeslag plaats voor het toekomstig ruimen).


* Meestal door vrijwilligers of door grafdelver


Onderhoud kerkhof

Het algemeen onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan. Het maaien van het gras en het tweemaal per jaar knippen van de haag is uitbesteed aan Tuinverzorging Jos Joosten, Weert.