Huwelijksjubileum

HUWELIJKSJUBILIEUM

PRAKTISCHE INFORMATIE


Bij een 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 60-jarig huwelijk…is er reden tot dankbaarheid. Het feest kan beginnen in onze kerk met een viering uit dankbaarheid. Wanneer men dit wil, is het goed tijdig contact op te nemen met het Parochiekantoor Keent/Moesel of met de Pastoor (zie de pagina met contactgegevens of de pagina van uw Parochie) om datum en tijd van de viering af te spreken. Via een bezoek aan huis zal de pastoor dan met de familie verdere afspraken maken over de viering.


Het kan ook zijn dat men liever een misintentie uit dankbaarheid wil laten opnemen in de "gewone" viering, op zaterdagavond of zondagochtend.  Dat kan ook. Van harte welkom!