Huwelijksjubileum
Parochies Weert Zuid-Oost.nl
all3_long_site
verrezen-wide
keent_3_barrier
nwmoeselk_bck
Moeselkapel_wide
leuken_3_barrier

HUWELIJKSJUBILIEUM

PRAKTISCHE INFORMATIE


Bij een 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 60-jarig huwelijk…is er reden tot dankbaarheid. Het feest kan beginnen in onze kerk met een viering uit dankbaarheid. Wanneer men dit wil, is het goed tijdig contact op te nemen met het Parochiekantoor Keent/Moesel of met de Pastoor (zie de pagina met contactgegevens of de pagina van uw Parochie) om datum en tijd van de viering af te spreken. Via een bezoek aan huis zal de pastoor dan met de familie verdere afspraken maken over de viering.


Het kan ook zijn dat men liever een misintentie uit dankbaarheid wil laten opnemen in de "gewone" viering, op zaterdagavond of zondagochtend.  Dat kan ook. Van harte welkom!

PAROCHIEKANTOOR

© 2020 PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert,  Bereikbaar: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon Keent: +31 (0)495 534 609

Telefoon Leuken: +31 (0)495 539 291

Telefoon Moesel: +31 (0)495 541 609

Email Keent: Keent@parochiesweertzuidoost.nl

Email Leuken: Leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Email Moesel: Moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Wij maken geen gebruik van cookies. Klik op "Begrepen" om verder te gaan

Begrepen